Bedrijfsmiddelen vervroegd afschrijven

 

Ter stimulering van de economie heeft de regering maatregelen genomen

 die het voor ondernemers aantrekkelijk

moet maken om in 2009 te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen.

 

Afschrijven in twee jaar


Investeringen die in 2009 worden gedaan, kunnen in twee jaar (2009 en 2010) vervroegd

worden afgeschreven tot nihil met een maximum van 50% per jaar.

Van een investering in 2009 is sprake indien in 2009 een verplichting wordt aangegaan.

Het bedrijfsmiddel moet voor 1 januari 2012 in gebruik zijn genomen.

Maximaal kan worden afgeschreven over het gedeelte van de investeringsverplichting

dat in 2009 daadwerkelijk is betaald.

 

Uitzonderingen


Een aantal bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd. De belangrijkste uitzonderingen zijn: gebouwen,

immateriële activa (goodwill en octrooien), motorrijwielen, personenauto’s

(uitgezonderd de zeer zuinige personenauto’s) en bedrijfsmiddelen

 die hoofdzakelijk bestemd zijn voor ter beschikking stelling aan derden.